Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wettelijke feestdagen in 2018!

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen waarop zij normaal gezien niet mogen worden tewerkgesteld.

Indien één van die feestdagen samenvalt met een dag waarop niet wordt gewerkt, dient deze feestdag te worden vervangen.

In 2018 valt de Belgische nationale feestdag van 21 juli op een zaterdag. Wapenstilstand (11 november) valt dan weer op een zondag.

Voor vele ondernemingen betekent dit dat er voor deze twee feestdagen een vervangingsdag zal moeten gekozen worden.

In de eerste plaats is het paritair comité bevoegd voor het vastleggen van deze vervangingsdagen, maar in de praktijk gebeurt dit weinig. In dat geval behoort het aan de onderneming om de vervangingsdagen vast te leggen. Deze beslissing kan genomen worden op 1 van de volgende manieren:

  1. Via de ondernemingsraad;
  2. Indien er geen ondernemingsraad is, via een akkoord met de vakbondsafvaardiging;
  3. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en alle werknemers;
  4. En indien er daar geen akkoord kan bereikt worden voor de hele onderneming, dan kan er een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer worden opgemaakt.
  5. Indien het jammer genoeg niet lukt om een vervangingsdag vast te leggen volgens 1 van de hierboven opgesomde wijzen, dan valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag.

Wij herinneren eraan dat de werkgever zijn werknemers moet informeren over de vervangingsdagen voor 2018, via aanplakking van een bericht in de lokalen van de onderneming en dit voor 15 december 2017!

Indien u meer informatie wenst omtrent de regelgeving rond de betaalde feestdagen, neem dan contact op met mr. Geert Joosten.