Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GESPECIALISEERD ZORGCENTRUM DAG EN NACHT PARAAT VOOR SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD

  • Strafrecht

Wie het slachtoffer werd van seksueel geweld, kan aankloppen bij het Zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG).

Ons land telt momenteel 8 ZSG’s. Recent werd er ook een in Limburg geopend en dat blijkt broodnodig. Na vier maanden werden al meer dan 110 slachtoffers opgevangen .

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld bundelt expertise op medisch, psychologisch en forensisch vlak om gratis verzorging, ondersteuning en nazorg te bieden aan slachtoffers van zedenfeiten en hun familie/naasten. Daarvoor staat een team van forensisch verpleegkundigen, spoedartsen, gynaecologen, urologen, psychologen, kinderartsen, psychiaters en geriaters ter beschikking. Er wordt ook op maximale wijze samengewerkt met de politie, het parket en de diensten van slachtofferhulp. Slachtoffers kunnen bijgevolg op één plek terecht en dit in alle veiligheid en anonimiteit.

Naast een luisterend oor en de nodige opvang, kan het multidisciplinaire team een cruciale rol spelen in het verzamelen van sporen en bewijsmateriaal, ter ondersteuning van een eventuele klacht. Op medisch vlak kan bv. aan de hand van een urine-en bloedstaal en een SAS-kit (Seksuele Agressie Set – lichamelijk sporenonderzoek) vreemd DNA-materiaal opgespoord en veilig gesteld worden. In een artikel rond spiking  wezen wij eerder al op het belang om in dit soort zaken kort op de bal te spelen. Door bv. eerst een douche te nemen of enkele dagen te wachten, kunnen essentiële bewijselementen verloren gaan.

Vermits de eerste uren cruciaal zijn, kunnen slachtoffers 7 dagen op 7, dag en nacht in het zorgcentrum terecht. De sporen worden in elk geval 6 maanden bewaard en ingeval van minderjarige slachtoffers nog veel langer, zodat een klacht later ook mogelijk blijft.

Het belang van deze laagdrempelige zorgcentra kan bijgevolg niet genoeg benadrukt worden. Alle initiatieven om de naambekendheid van deze centra te vergroten, verdienen aanmoediging.